Orgány spolku

Představenstvo Sportovního klubu Slavia Praha spolek

MgA. Jiří Vrba
Předseda představenstva

Daniel Kolman

Místopředseda představenstva

Ing. Josef Mixa
Místopředseda představenstva

Ing. Ladislav Adamec
Člen představenstva

Matěj Rázga
Člen představenstva

Ing. David Vacek
Člen představenstva

Stanislav Tichý
Člen představenstva

Michal Blahovec
Člen představenstva

David Ocetník
Člen představenstva

Richard Toman
Člen představenstva
JUDr. Petr Kališ, Ph.D.
Člen představenstva

Kontrolní komise Sportovního klubu Slavia Praha spolek

Ing. Josef Šrámek
Předseda kontrolní komise

Ing. Jan Chmelík
Člen kontrolní komise

Mgr. Petra Freislerová
Členka kontrolní komise

Vedení SK Slavia Praha

Tomáš Plucha
Ředitel

Praha - logo Praha 10 - logo Pražská plynárenská a.s.