Rozjíždíme kola - Aprílová časovka

KC Slavia Praha - Klub cyklistů Slavia Praha, z.s.
Cyklistická sezóna KC Slavia Praha 2024 je na svém startu, ačkoliv většina našich závodníků má několik tisíc kilometrů již v nohách. Někteří naši závodníci dokonce zahájili sezónu hned 1.1.2024 závodem na Cukrák, první opravdové závody nás ale čekají až v dubnu.

01.04.2024 - Aprílová časovka Měche­nice – Praha – Měchenice

KC Slavia Praha 1. 4. 2024 na Velikonoční pondělí Aprílovou časovku. Propozice k závodu naleznete níže.

Jede se na apríla a na Velikonoční pondělí. Jedná se o měřený trénink se startovním číslem. Nejde tedy o oficiální závod, přesto je pro závodníky připravena zajímavá trať s místy spojenými s českou historií. Část této trati je shodná s časovkou, kterou jeli amatéři při MS v Praze v roce 1981. Tehdy se startovalo v Praze na Smíchově a obrátka byla ve Štěchovicích. My jsme si vybrali jen 20 % původní trati z Měchenic na Zbraslav a zpět. Kousek od obrátky kruhový objezd na Zbraslavi se v zámecké kapli nachází hrobka posledních Přemyslovců a jsou zde uloženy ostatky Václava II. nebo Elišky Přemyslovny. Ale dejte si pozor, abyste se vrátili na stejnou silnici, z které jste na kruhový objezd přijeli a cestu k zámku si nechte až po závodě.

Informace k trati:

Délka: 20 km, profil rovina.
Start: Silnice č. 102 – u dopravní značky kemp v obci Měchenice. Startovní i cílová čára, se nachází na stejném místě.
Trať: Po silnici 102 až do Prahy část Zbraslav, obrátka po 10 km na kruhovém objezdu a stejnou cestou zpět.
Nebezpečná místa: Prakticky žádná, ale pozor na hustý provoz a padající kamení. Závod se jede bez jakéhokoli omezení dopravy. Všichni účastníci jsou povinní dodržovat silniční zákon a startují na vlastní nebezpečí.

Podmínka startu: Prohlášení – které stvrzuji přijetím startovního čísla.
Prohlašuji, že je mi znám můj zdravotní stav a fyzická kondice, které odpovídají náročnosti akce a jsem schopen akci bez újmy na svém zdraví, či na zdraví ostatních osob, závod absolvovat. Budu dodržovat aktuálně platné zákony a nařízení. Jsem si vědom, že se závod jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí. Potvrzuji, že mé kolo je zkontrolováno mechanikem a je v dobrém technickém stavu. Zároveň prohlašuji, že přebírám veškerou zodpovědnost za zranění své, za zranění ostatních osob, za zcizení a ztráty, které se mohou přihodit během závodu.

Prezentace: V místě startu a cíle od 10:00 do 10:50, startovné dobrovolné, start prvního závodníka v 11:00. Minutový interval startu. Startovní čísla se vrací a je vybírána záloha 100 Kč na 1 ks.

Vyhlášení výsledků: První tři závodníci absolutního pořadí bezprostředně po dojetí posledního závodníka.

Ceny: Na místě – drobné ceny věnované fa.Esatrade s.r.o. (Isostar).

Více informací získáte na kcslaviapraha.cz


Praha - logo Praha 10 - logo Pražská plynárenská a.s.